Op 29 juni is na een oproep in de WVA Nieuwsbrief gestart met een enthousiast groep zeilers.

Doelgroep zijn ouders die vroeger hebben gezeild, maar vanwege de kinderen hier zelf niet meer aan toegekomen zijn, volwassenen die wel eens met een andere boot willen kennismaken of onderlinge wedstrijdjes willen zeilen vanuit de WVA.

 

Dit jaar beschikt de WVA over een Centaur,n een rode en blauwe Laser.

Daarnaast varen sommigen met eigen boot zoals RS Aero, Laser, Splash of Centaur.

Na afloop is er ruim gelegenheid om gezellig na te praten in ons clubschip.

We verzamelen om 18.30 uur en zeilen van 19.00 tot 21.00 uur.

Wil je meedoen met je eigen boot of opstappen op een clubboot, meld je even bij COÖRDINATOR Rob Jessurun.