Algemene leden vergadering

Geplaatst op 23-04-2017  -  Categorie: Algemeen

Algemene ledenvergadering Vrijdag 07 april

Vrijdag 07 april houdt de WVA haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er zijn genoeg zaken te bespreken en we willen rond 20.00 uur de vergadering openen. Vanaf 19h30 ben je welkom voor een kop thee of koffie. We hopen rond 23h00 de vergadering te sluiten en gezamenlijk nog een biertje te kunnen drinken en te toosten op een voortvarend watersport seizoen.

Link naar notulen van 2016

Agenda

 1. Opening
 2. Goedkeuring notulen van de algemene ledenvergadering (voorjaarsvergadering)

d.d. 08-04- 2016

 1. Ingekomen stukken
 • Regio overleg
 • Combi Amsterdam. Toelichting verenigingsverhaal.
 1. Bestuursmededelingen / Bestuurs wisseling
  • 2017 bestaat de WVA 75 jaar
  • Geen wijziging van het huishoudelijk reglement
  • Geen wijziging van het haven reglement
  • Statutair aftredend: Sander Pierrot, Corine van der Stap, Martijn van Waes
  • Aftredend; Jos van Wijk, Marion Kok
  • Vacature: voorzitter (bij interesse graag contact opnemen met de secretaris)
  • Vacature: secretaris (bij interesse graag contact opnemen met de secretaris)
  • Vacature: 2e penningmeester (bij interesse graag contact opnemen met de secretaris)
  • Vacature: commissaris sponsoring (bij interesse graag contact opnemen met de secretaris)
  • Oproep voor vrijwilligers die zich in willen zetten dat het de WVA voor de wind gaat.
  • Verkiesbaar nieuwe bestuursleden
  • Herkiesbaar: Corine van der Stap, Sander Pierrot
 2. Jaarverslag 2016 secretaris
 3. Financiële zaken
  • Financieel Jaarverslag 2016
  • Vaststellen contributie en tarieven 2017
  • Verslag kascontrolecommissie en goedkeuring van de vergadering. Tevens verkiezing kascommissie 2017
 4. Zomerprogramma 2017
 5. Clubschip commissie.
 6. Jeugd commissie.
  • a. status training optimist, Splash, Laser, RS Feva
 7. Technische commissie.
  • Vernieuwing van het terras en de balustrade
 8. Rondvraag
 9. Sluiting