Inschrijfformulier lidmaatschap
ingaande 2024

Watersportvereniging Vinkeveen – Abcoude (WVA)

 

Algemeen

 

Contact privé

 

Bezoekadres

 

Lidmaatschap

Ik geef me, ingaande het verenigingsjaar 2024, op als

 

Na de verwerking van uw aanmelding ontvangt u een factuur voor het lidmaatschap. Het WVA jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, via voornoemd post,- of mailadres, in het lopende verenigingsjaar, dus uiterlijk 31 december. Let op: bij opzegging gedurende het jaar blijft het jaarlidmaatschap én afdracht Watersportverbond verschuldigd. Door dit formulier te tekenen geef je toestemming je persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met het privacy-beleid van de WVA zoals gepubliceerd hier.


Beveiligingscode Beveiligingscode